Verantwoordelijkheden
van de bedrijven

Overheden en consumenten zijn medeverantwoordelijk voor de preventie en het beheer van afval. Bedrijven en economische actoren zijn dat ook. Ze hebben zelfs een aanzienlijke verantwoordelijkheid op dit gebied: ze moeten verplichtingen nakomen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afvalstromen die bijzonder problematisch zijn vanwege hun hoeveelheid en hun impact op het milieu; ze moeten rekening houden met het potentieel voor hergebruik of recyclage van dat afval (verpakking, AEEA bijvoorbeeld ...); ze moeten simpelweg hun verplichtingen qua goed beheer en sortering naleven én ze moeten hun model heroverwegen en veranderen.

Afvalpreventie moet een sleutelwoord worden voor economische actoren om hulpbronnen te beschermen. Hierbij wordt het lineaire model omgezet in een circulair model.

Documenten

Meer weten

Meer weten over de clean.brussels strategie?

Download de clean.brussels strategie (pdf)