De actoren

Deze strategie heeft tot doel het complexe en multifactoriële stedelijke-netheidsprobleem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. Het omvat een zeer divers scala aan maatregelen, gericht op de volgende actoren:

Overheidsbesturen

Een nieuwe coördinatie tussen de actoren moet worden ingesteld, evenals nieuwe infrastructuren en operationele aanpassingen, zowel voor de inzameling van afval als voor de reiniging, om de algemene netheid te verbeteren.

Gebruikers en gebruiksters

De verstrekking van informatie, de communicatie, de burgerparticipatie, de bewustmaking en de educatie, maar ook de repressie moeten worden versterkt door rekening te houden met wat de gedragswetenschappen ons leren.

Privésector

De verantwoordelijkheidszin van de privésector moet, via verschillende methoden, worden vergroot, zowel bij de preventie van afval als bij de bewustmaking van de consument en de financiering van de opruiming en de verwerking van zwerfvuil.