7
De overheden en actoren belast met stedelijke netheid aanzetten om het goede voorbeeld te geven op milieugebied

Maatregelen

26. Wegwerverpakkingen voor voeding  in gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten verbieden.
Project owner
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

Wetgeving creëren om wegwerpverpakkingen voor eetwaren en drank te verbieden binnen de Brusselse gewestelijke en lokale overheidsdiensten.

27. Een aankoopstrategie van een "groene vloot" (bakfietsen) en "groene uitrustingen" (elektrische bladblazers) om CO2-uitstoot en overlast door het Agentschap Net Brussel en de Brusselse gemeenten te verminderen.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Een strategie uitwerken voor de aankoop van ‘groene vuilniswagens’ en ‘groen materiaal’ om CO2-uitstoot en geluidsoverlast door het Agentschap Net Brussel te laten verminderen, en deze strategie aanbevelen aan de Brusselse gemeenten, om het gebruik van bakfietsen, elektrische veegmachines en geluidsarme bladblazers te veralgemenen.

28. Afvalwater gebruiken voor de reiniging van de openbare ruimten of bouwwerven om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Het gebruik van afvalwater ontwikkelen voor de reiniging van openbare ruimten of bouwwerven om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen binnen de reinigingsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

29. Meer planten en groene ruimten in de inrichting van de openbare ruimten, gepaard gaande met een afvalverwijdering om een groter respect voor deze plaatsen te garanderen.
Project owner
Leefmilieu Brussel
Mobiliteit Brussel
Beschrijving

Planten en groene ruimten promoten bij de inrichting van de openbare ruimten en ervoor zorgen dat de bevolking zich deze ruimten toe-eigent en onderhoudt, met inbegrip van de verwijdering van afval door de bevoegde overheidsdiensten, om een groter respect voor deze plaatsen te garanderen.

Goede praktijken

In het kader van haar strategie om de openbare ruimte te ontharden, plantte Brussel Mobiliteit in de winter van 2021 en 2022 bijna 1.550 nieuwe bomen van 150 verschillende soorten. Er zijn ook talrijke vergroeningsprojecten uitgevoerd om de permeabiliteit van de bodem te verbeteren, zoals de herinrichting van de groene zone aan het einde van de Louizalaan bij de tramhalte Legrand. Bij dit project worden 20 bomen geplant en wordt 900 m2 oppervlakte onthard.

30. De personeelsleden voor stedeijke netheid uitrusten met meest ergonomisch en efficiënt materieel om hun opdrachten te vergemakkelijken en hun risico's te beperken.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

In overleg zorgen voor een ergonomische, innoverende en efficiënte uitrusting die bijdraagt tot de netheid van de stad en de doeltreffendheid van de agenten – en die tegelijk de risico's op letsels beperkt en het werk op het terrein vergemakkelijkt en verbetert.