8
Anticiperen op de stad van morgen door stadsplanning, uitrusting en servicepraktijken die netheid bevorderen

Maatregelen

31. Netwerken van openbare toiletten en urinoirs ontwikkelen op het Brussels grondgebied zoals het initiatief van de Stad Brussel "aangename toiletten".
Project owner
Gemeenten
Beschrijving

Initiatieven promoten en opvolgen om netwerken van openbare toiletten en urinoirs te ontwikkelen in Brussel, en meer bepaald op gemeentelijk niveau, zoals het initiatief van de Stad Brussel in het kader van haar project "gastvrije toiletten".

Goede praktijken

Brussel Stad heeft in april 2021 een "toiletplan" gelanceerd om een netwerk van openbare en gastvrije toiletten te creëren.

Het netwerk van gastvrije toiletten is een partnerschap tussen Brussel Stad, horecazaken en culturele instellingen. Hierdoor kunnen in relatief korte tijd meer toiletten ter beschikking van het publiek worden gesteld. Doel van het netwerk is handelszaken uit te nodigen hun toiletten gratis en zonder enige consumptieverplichting open te stellen voor het grote publiek. De stad Brussel steunt de handelaar met een premie voor het gebruik en het schoonmaken van zijn toiletten.

32. Het netwerk van ondergrondse glasbollen van het Agentschap Net Brussel en de ondergrondse  textielbollen van de federatie Ressources  verder uitbouwen om de openbare ruimte vrij te houden en de sluikstorten op deze sites te verminderen. Dit project betreft een vijftigtal ondergrondse bollen per jaar.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Het netwerk van ondergrondse glasbollen van het Agentschap Net Brussel en het netwerk van ondergrondse textielbollen van de leden van de federatie Ressources verder uitbouwen om de openbare ruimte vrij te houden en sluikstorten op deze sites te verminderen. De ondergrondse glasbollen houden de openbare ruimte vrij, verminderen sluikstorten en vergemakkelijken sociale controle. Deze lopende actie voorziet de installatie van een vijftigtal ondergrondse bollen per jaar, in coördinatie met Brussel Mobiliteit.

33. De optimale oplossing in het Brussels Gewest voor het milieu tussen huis-aan-huisophaling of via vrijwillige ondergrondse inzamelpunten bestuderen en aanmoedigen.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

De milieudoelstellingen voor de selectieve ophaal van huishoudelijk afval met vuilniszakken analyseren en in overeenstemming brengen met de voordelen van een veralgemeende ophaal van dit afval via vrijwillige ondergrondse afgiftepunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

34. Bij het ontwerp van de openbare ruimten en de stadsinrichtingen rekening houden met de reinigingscontraintes om een duurzaam optimaal beheer van de netheid ervan te garanderen. 
Project owner
Brussel Mobiliteit
Net Brussel
Urban
Beschrijving

Rekening houden met de problematiek en de technische kenmerken van de reinigingsopdrachten bij het ontwerp van openbare ruimten en stedelijke voorzieningen in de ruimste zin van het woord, in coördinatie met de belanghebbenden, om nadien een optimaal beheer van de netheid van de ruimten te garanderen. Deze elementen krijgen concrete vorm in een vademecum dat de goede praktijken op het gebied van inrichting opsomt. Het Agentschap Net Brussel duidt een SPOC aan, die kan worden uitgenodigd voor vergaderingen met Brussel Mobiliteit en o.a. kan worden betrokken bij de voorbereiding van het "handboek van de openbare ruimte" van Urban.brussels om in de studies beter rekening te houden met deze problematiek.

35. De stedelijke expressie valoriseren via muurschilderingen, in het kader van toe-eigening van de openbare ruimte en om graffiti te bestrijden.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

De stedelijke expressie bevorderen door het aanbrengen van muurschilderingen of enige andere vorm van kunstzinnige expressie, onder toezicht van de overheid, in het kader van een proces van toe-eigening van de openbare ruimte en met als doel graffiti te bestrijden. 

Goede praktijken

In mei 2022 lanceerde Brussel Mobiliteit een oproep voor projecten om de ingang van de metro Rogier te verfraaien. Kunstenaars, schilders, illustratoren: de oproep is gericht aan alle volwassenen, individuen of groepen, die stedelijke muurkunst beoefenen. Het project betreft het plafond van de stationsingang, momenteel een zwart geschilderde betonnen plaat. Na een voorselectie werden de geselecteerde projecten onderworpen aan een openbare stemming om rekening te houden met de mening van de plaatselijke bewoners en gebruikers.

***

Eind 2020 startte Infrabel een lokaal en interdisciplinair project met Belgische kunstenaars en twee lagere schoolklassen om street art te creëren op de muren van ondergrondse gangen die de bovengrondse oversteekplaatsen in Jette en Ganshoren vervangen. De kleurrijke creaties behandelen de thema's milieu, zachte mobiliteit en innovatie.