14
De economische sector, inclusief winkels, straatverkopers en horeca, aanmoedigen om zwerfvuil in de openbare ruimte te voorkomen en te bestrijden

Maatregelen

60. De sectoren van de voeding en van de handel moeten bijdragen aan de strijd tegen zwerfvuil en ten gunste van de stedelijke netheid via bindende en objectiveerbare engagementen. 
Project owner
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Beschrijving

Via de Belgische federaties van de voedingsverpakkingsector en van de detailhandel (Comeos en Fevia) streven naar vaste en objectief controleerbare verbintenissen van de grote distributieketens inzake het beheer van hun afval en de strijd tegen zwerfvuil, en meer in het algemeen in het raam van het openbare stedelijke netheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

61. De winkels die verpakte eetwaren en drank verdelen moeten deelnemen aan de  communicatie en sensibilisering van de consumenten rond de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten, en bijdragen aan de lokale afvalopruimingsoperaties. 
Project owner
Comeos/Fevia
Beschrijving

Via de Belgische federaties van de voedingsverpakkingsector en van de detailhandel, creatieve informatie- en bewustmakingscampagnes opzetten en coördineren, via verschillende communicatiekanalen, gericht op de consumenten in hun vestigingen, over het probleem van zwerfvuil en sluikstorten, om bij te dragen tot de uitdagingen van de stedelijke netheid, o.a. via de organisatie van afvalinzamelingsacties door die ondernemingen en distributiegroepen. 

62. Gebieden afbakenen waar fastfoodketens en supermarkten op hun handelsterrein verantwoordelijk zijn voor de stedelijke netheid, om zo hun merkimago en de leefomgeving van de inwoners te verbeteren.
Project owner
Comeos/Fevia
Beschrijving

De federaties zouden in samenwerking met de overheid gebieden moeten afbakenen waar fastfoodketens en supermarkten op hun handelsterrein verantwoordelijk zijn voor de stedelijke netheid, om zo hun merkimago en de leefomgeving van de inwoners te verbeteren.

63. Fastfoodketens en supermarken dienen hun klanten te informeren en te investeren in infrastructuur voor afvalsortering, in de nabijheid van hun vestigingen of op hun parkings.
Project owner
Comeos/Fevia
Beschrijving

Fastfoodketens en supermarken, met de steun van de federaties, laten investeren in infrastructuur voor het sorteren van afval van geconsumeerde producten, in de nabijheid van hun vestigingen, zoals op de parkings van de supermarkten of op wekelijkse markten, en informatie verstrekken over de verplichting om hun terreinen schoon te houden.

64. De bedrijven moeten hun rol spelen  in de strijd tegen zwerfvuil en de goede praktijken verspreiden, met name in het kader van in de openbare ruimte georganiseerde evenementen.
Project owner
Comeos/Fevia
Beschrijving

Bewustmaking en voorlichting, via de federaties van distributie en handel, over de rol die bedrijven kunnen spelen in de strijd tegen zwerfvuil, namelijk in het kader van evenementen in de openbare ruimte en op wekelijkse markten, en goede praktijken verspreiden. Handelaarsverenigingen zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de thematische bijeenkomsten van de gewestelijke Samenwerkingsraad.

65. De regels voor respect voor het milieu en de openbare netheid opleggen voor elke verdeling van stalen van consumptieproducten.
Project owner
Comeos/Fevia
Beschrijving

Het uitdelen van stalen van consumentenproducten of andere soorten producten in de openbare ruimte in overeenstemming brengen met de afvalwetgeving.