13
De afvalproductie verminderen en de mechanismen ter uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid efficiënter maken

Maatregelen

55. In een optiek van circulaire economie en duurzaam beheer van de hulpbronnen, de sector van de distributie en diensten aan de burgers en aan de bedrijven transformeren om de afvalproductie te verminderen.
Project owner
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

Naar aanleiding van de maatregel in het HABP en de Algemene beleidsverklaring, de nieuwe economie van duurzaam hulpbronnenbeheer ontwikkelen om de sector van distributie en duurzame diensten aan burgers en bedrijven te transformeren in de richting van een meer circulaire aanpak en een vermindering van de afvalproductie. 

56. De verpakkingen voor producten bestemd voor consumenten en handelszaken en industrieën breedschalig terugdringen.
Project owner
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

Verpakkingen breedschalig terugdringen via intergewestelijke samenwerkingsakkoorden en erkenningen van Fost Plus en VALIPAC.

57. De sociale en circulaire ondernemingen krijgen een betere toegang tot afvalstoffen-hulpbronnen om ze beter te hervaloriseren.
Project owner
Net Brussel
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

De afvalstoffen-hulpbronnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valoriseren via sociale en/of circulaire ondernemingen, door de toegang tot afvalstortplaatsen te verbeteren, bijvoorbeeld via UPV en het Agentschap Net Brussel.

58. Wettelijk opleggen dat de producenten (met name de actoren van de verpakking en de tabaks- en sigarettenfabrikanten) instaan voor de kosten voor het algemene beheer van de stedelijke netheid, via de versterking van de uitgebreide producententverantwoordelijkheid.
Project owner
Net Brussel
Leefmilieu Brussel
Interregionale Verpakkingscommissie
Beschrijving

Wetgeving invoeren via een Intergewestelijk Samenwerkingsakkoord zodat de producenten instaan voor de kosten van het algemene beheer van de stedelijke netheid, met name de actoren van de verpakkingsindustrie en de tabaksfabrikanten, via de invoering van een uitgebreide verantwoordelijkheid van de producenten van kunststoffen voor eenmalig gebruik. 

59. Het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid volledig uitrollen en uitbreiden tot nieuwe stromen.
Project owner
Leefmilieu Brussel
Interregionale Verpakkingscommissie
Beschrijving

In het kader van de Intergewestelijke Samenwerkingsakkoorden, de Afvalstoffenverordening en Brudalex, de hervormde uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid volledig ten uitvoer leggen en uitbreiden tot nieuwe stromen.