De bestaansreden

Netheid is een essentieel onderdeel van de levenskwaliteit van de Brusselaars en Brusselsen. De verbetering ervan is een belangrijk uitdaginge voor de Brusselse overheden.

De verbetering van de leefomgeving vereist een gemeenschappelijke visie, gedeelde strategische doelstellingen rond stedelijke netheid, een reeks maatregelen en de evaluatie van de resultaten.
Iedereen wil immers leven in een aangename, uitnodigende omgeving leven, waar de ruimten schoon zijn en worden gerespecteerd. Ondanks de dagelijkse inspanningen van de netheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten blijft de situatie op het terrein nog te vaak hachelijk en wordt ze als onbevredigend of zelfs zeer onbevredigend ervaren.