Samen de stad doen schitteren!

Samen de stad doen schitteren!
Samen de stad doen schitteren!

Een strategie
14 doelstellingen

Voor een netter Gewest, nu en morgen

Overleg en samenwerking tussen het Gewest en de Gemeenten

Operationele samenwerking tussen de overheidsactoren belast met stedelijke netheid

Sluikstorten in de openbare ruimte verminderen

Zwerfvuil in de openbare ruimte verminderen

Sigarettenpeuken in de openbare ruimte verminderen

Verbetering van de aanbieding van de vuilniszakken voor de ophalingen

Voorbeeldgedrag van de overheidsactoren inzake mileu-aangelegenheden

Anticiperen op de stad van morgen door een stadsplanning en uitrusting die de netheid bevorderen

Efficiënte communicatie om goed gedrag m.b.t. openbare netheid aan te moedigen

Participatie en betrokkenheid van de bevolking om de stad netter te maken

Educatie rond stedelijke netheid en respect voor het milieu

Boetes of alternatieve strafmaatregelen toepassen om inbreuken op de openbare netheid te bestrijden

De afvalproductie van bedrijven en handelszaken verminderen

De economische sector betrekken bij de preventie van zwerfvuil in de openbare ruimte

object-circle
1. Overleg Gewest-Gemeenten

Overleg en samenwerking tussen het Gewest en de Gemeenten

Meer weten
2. Operationele samenwerking

Operationele samenwerking tussen de overheidsactoren belast met stedelijke netheid

Meer weten
3. Sluikstorten

Sluikstorten in de openbare ruimte verminderen

Meer weten
4. Zwerfvuil

Zwerfvuil in de openbare ruimte verminderen

Meer weten
5. Sigarettenpeuken

Sigarettenpeuken in de openbare ruimte verminderen

Meer weten
6. Aanbieding van de vuilniszakken

Verbetering van de aanbieding van de vuilniszakken voor de ophalingen

Meer weten
7. Voorbeeldgedrag van de overheid

Voorbeeldgedrag van de overheidsactoren inzake mileu-aangelegenheden

Meer weten
8. Stad van morgen

Anticiperen op de stad van morgen door een stadsplanning en uitrusting die de netheid bevorderen

Meer weten
9. Efficiënte communicatie

Efficiënte communicatie om goed gedrag m.b.t. openbare netheid aan te moedigen

Meer weten
10. Burgerparticipatie

Participatie en betrokkenheid van de bevolking om de stad netter te maken

Meer weten
11. Educatie voor iedereen

Educatie rond stedelijke netheid en respect voor het milieu

Meer weten
12. Preventie en repressie

Boetes of alternatieve strafmaatregelen toepassen om inbreuken op de openbare netheid te bestrijden

Meer weten
13. Vermindering van het geproduceerde afval

De afvalproductie van bedrijven en handelszaken verminderen

Meer weten
14. Participatie aan de preventie van zwerfvuil

De economische sector betrekken bij de preventie van zwerfvuil in de openbare ruimte

Meer weten
Overheidsinstanties
Burgers
Bedrijven
Green
Bestaansreden
 • Verbetering van de leefomgeving en de aantrekkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Verbetering van het milieu en de biodiversiteit
Gedeelde visie
 • Een gemeenschappelijk actieplan
 • Een nieuw bestuur
 • Een evaluatiecultuur
Strategie
 • Een samenwerking van alle betrokken actoren
 • Verankerd in de Brusselse realiteit
 • Geïnspireerd op gedragsstudies
Resultaten
 • Zichtbaar op het terrein
 • Positieve invloed op het samenleven
 • Een gezonder en aangenamer milieu

Een plan op lange termijn

2021
 • Start van de multistakeholder-werkgroepen voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van de clean.brussels-strategie
 • Evaluatie van het overheidsbeleid op het gebied van netheid
 • Gedragswetenschappelijke inzichten in al dan niet aanvaardbare gedragingen t.o.v. netheid
2022
 • Raadpleging van de burgers en participatiefora
 • Opstelling van het strategisch plan
 • Oproepen tot netheidsprojecten van gemeenten
 • Goedkeuring van het strategisch plan door de Brusselse regering
2023
’25
 • Uitvoering van de concrete acties
 • Jaarlijks toezicht op de voortgang van het strategisch plan
2026
'30
 • Voortdurende evaluatie van de verschuiving van stedelijke-netheidsindicatoren
 • Actualisering van het strategisch plan met behoud van de wil om Brussel duurzaam schoner te maken
54 Square des Griotiers

Elkeen heeft zijn rol

De meest nette stad, is niet de stad die men het meest reinigt, maar die welke men het minste vervuilt.

De netheid, da's dus de zaak van alle gebruikers en alle beheerders van de openbare ruimte in het Brussels Gewest.

De belangrijke maatregelen

De strategie "clean.brussels" identificeert 15 belangrijke maatregelen omdat ze een zeer grote impact hebben, innovatief zijn, bijzonder responsabiliserend zijn of bevorderend zijn voor een betere coördinatie tussen de operationele actoren.