De co-constructie

Om deze gemeenschappelijke ambitie te verwezenlijken, was het van essentieel belang om alle betrokken actoren te laten samenwerken met gedeelde doelstellingen en een uitstekende coördinatie.

In deze geest werd de ontwikkelingsmethode van de strategie voor stedelijke netheid opgezet als een samenwerkingsverband, waarbij wordt ingespeeld op de realiteit op het terrein en wordt getracht concrete antwoorden te geven op korte, middellange en lange termijn.

De lijst van meer dan 300 mensen die werden uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van clean.brussels getuigt van het aantal en de diversiteit van actoren die op de een of andere manier betrokken zijn bij de netheidsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die dus oplossingen kunnen aandragen. De gemeenten, Net Brussel, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brulocalis, Politiezones, Brussel Preventie en Veiligheid, Fost Plus, WalloniePlusPropre, GSOB, BECI, NMBS, MIVB, BISA, Shopera, buurtcomités, Recupel, Fevia, Denuo, de tabakssector of de federatie Ressources zijn enkele voorbeelden.

In de praktijk zijn bij de problematiek van de stedelijke netheid –- die, zoals we weten veel verder reikt dan netheidstaken –- tal van andere openbare en privéactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrokken. Dit maakt het beheer soms complex en vereist veel coördinatie tussen operationele actoren op verschillende bestuursniveaus. Het is dus van groot belang de rol en de taken van de betrokkenen te verduidelijken om een optimaal onderhoud van de openbare ruimte te garanderen, om "grijze zones" uit te sluiten en om te vermijden dat verantwoordelijkheden tussen actoren worden doorverwezen.