6
Het uitzicht van vuilniszakken verbeteren en de impact van de ophaal van huisvuil en niet-huishoudelijk afval op de netheid van de straten verminderen.

Maatregelen

21. Communiceren om de naleving aan te moedigen van de regels voor aanbieding van huishoudelijk en niet-huishoudelijk afval aan de ophaling door het Agentschap Net Brussel, opdat de voetpaden, fietspaden, boomperkjes, enz. vrij blijven en om het werk van het ophaalpersoneel te vergemakkelijken. Bij herhaalde niet-naleving een "STOP"-sticker aanbrengen op de vuilniszakken en eventueel deze zakken doorzoeken en boete opleggen.
Project owner
Net Brussel
FostPlus
Beschrijving

Via verschillende communicatietechnieken de naleving van de regels aanmoedigen voor het schikken van huishoudelijk en niet-huishoudelijk afval in afwachting van de ophaal door het Agentschap Net Brussel. Er op die manier voor zorgen dat voetpaden, fietspaden en boomperkjes vrij blijven, voorkomen dat het afval bij slecht weer wordt verspreid en het werk van de ophaaldienst vergemakkelijken. Bij herhaalde niet-naleving een "STOP"-sticker aanbrengen op de geweigerde zakken en op het terrein een repressieve follow-up uitvoeren, o.a. door de zakken te doorzoeken. 

Goede praktijken

Net Brussel en Fost Plus lanceerden in april 2022 een communicatiecampagne om de manier waarop burgers hun vuilniszakken deponeren voor ophaling te verbeteren en zo de straten schoner te maken. De campagne belicht de verschillende regels, zoals het respecteren van de dienstregeling, de juiste plaats om de zakken neer te zetten en het correct sluiten van de zakken. Het is belangrijk om deze regels te respecteren zodat de afvalinzameling door het Agentschap Net Brussel correct kan gebeuren. Bovendien kan het plaatsen van vuilniszakken aan de voet van bomen de gezondheid van groene ruimten schaden.

Sommige straten in Brussel hebben nu tags op de grond die de exacte locatie van de verschillende zakken aangeven om de burgers te helpen bij hun afvalbeheer.

Voor meer informatie: https://mijnvuilniszakken.brussels/

22. Overal waar mogelijk het gebruik van harde vuilnisbakken aanmoedigen, en zelfs verplichten, om de vuilniszakken aan de ophaling aan te bieden, om te voorkomen dat de zakken worden opengescheurd en het afval in de openbare ruimte verspreid ligt.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Pleiten voor of – wanneer de omstandigheden het toelaten, namelijk in verband met de vanaf 15 mei 2023 verplichte sortering van organisch afval – zelfs verplichten dat de bewoners voor de ophaal van huisvuil gebruik maken van afvalcontainers, om te voorkomen dat zakken gescheurd worden door wilde dieren, verspreid worden bij slecht weer of zelfs worden gevandaliseerd.

Goede praktijken

In sommige wijken worden witte en/of oranje zakken opengebroken door ongedierte (vossen, ratten, kraaien, enz.). Dit veroorzaakt problemen met de openbare netheid en moeilijkheden voor de inzamelingsteams.

Het gebruik van stevige afvalemmers of kleine bakken helpt dit probleem aanzienlijk te verminderen. Sommige gemeenten, met name aan de rand van het Zoniënwoud, verdelen reeds vuilnisbakken voor huishoudelijk afval. In het kader van de verplichting om voedingsafval te sorteren vanaf 15 mei 2023, verspreidt Net Brussel 100.000 oranje bakken over het hele Brusselse Gewest.

Vanaf 15 mei 2023 wordt het sorteren van voedingsafval verplicht in Brussel, zoals in heel Europa. Hierdoor wordt het mogelijk dit afval te valoriseren door het te transformeren tot meststof en 100% hernieuwbare energie voor het koken of verwarmen. Om de burgers te helpen deze verandering door te voeren, heeft het Brussels Gewest onlangs 100.000 oranje vuilnisbakken verspreid over het hele grondgebied.

Bovendien hebben sommige gemeenten (waaronder Sint-Pieters-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde) het gebruik van stevige bakken voor de inzameling van witte zakken verplicht gesteld.

23. Bij openbare of privéwerken die een invloed hebben op de ophaling van huishoudelijk of handelsafval wordt een aangepast actieplan toegepast om de continuïteit van de ophaling te garanderen.
Project owner
Net Brussel
Bruxelles Environnement
Bruxelles Mobilité
STIB
Communes
Beschrijving

Voor elke grote nieuwe bouwwerf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een specifiek actieplan uitwerken om tijdens de bouwperiode te zorgen voor een correct beheer en inzameling van huishoudelijk en niet-huishoudelijk afval en voor schone wegen.

24. Het personeel van Net Brussel opleiden over de instrucies van een ophaling van huishoudelijk afval dit vervuiling en vuil in de openbare rumte voorkomt.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

In het belang van de kwaliteit en de doeltreffendheid van de openbare dienst, het personeel van het Agentschap Net Brussel opleiden over de naleving van de instructies tijdens de inzamelingsopdrachten voor huishoudelijk afval, om vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen.

25. Een betere informatie van de handelaars over de sorteer- en ophaalverplichtingen van hun afval door een erkende ophaler.
Project owner
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

Meer voorlichting over milieuwetgeving en intensievere controle op door handelaars gesloten afvalcontracten, om het afvalbeheer en de netheid van winkelstraten te verbeteren, in samenwerking met de belanghebbenden.

Goede praktijken

In het kader van de controle op de naleving van de milieuwetgeving inzake afvalstoffen voert de Inspectie van Leefmilieu Brussel sinds een tiental jaren controlecampagnes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de productie van niet-huishoudelijke niet-gevaarlijke afvalstoffen (enkele honderden controles per jaar).

Alle producenten van professioneel afval in Brussel moeten hun afval sorteren volgens de geldende regelgeving. Zij moeten ook kunnen bewijzen dat hun afval correct wordt beheerd, dat wil zeggen dat zij moeten betalen voor de verwerking van het afval dat zij produceren en dat de traceerbaarheid van de afvalbeheerketen moet worden aangetoond. Sinds 2022 ondersteunt een team van ‘afvalbeheermonitoren’ het werk van de inspecteurs van Leefmilieu Brussel door bewustmakingsbezoeken uit te voeren om de naleving van deze wetgeving te waarborgen. Het beoogde aantal bezoeken per jaar wordt geschat op enkele duizenden. Dankzij deze extra bezoeken aan producenten van niet-huishoudelijk niet-gevaarlijk afval kunnen wij velen van hen nauwkeurige informatie verstrekken en krijgen wij aanvullende gegevens om onze controles verder te optimaliseren.

Leefmilieu Brussel heeft in samenwerking met FostPlus en Valipac het project "Recycle BXL Pro" opgezet. Dit online portaal wil professionals helpen om alle informatie te vinden die ze nodig hebben om hun afval in Brussel te sorteren en te beheren. Er zijn verschillende voorlichtings- en bewustmakingscampagnes georganiseerd.

Tegelijkertijd biedt Leefmilieu Brussel via de "facilitator professioneel afval" een ondersteunings- en begeleidingsdienst aan voor niet-huishoudelijke afvalproducenten. Deze voert "afvalaudits" uit waarbij hij een diagnose maakt van de huidige situatie, de sterke punten en de verbeterpunten. Hij stelt concrete acties voor met persoonlijk advies om het afvalbeheer te optimaliseren en de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen. Een helpdesk is beschikbaar om vragen van professionals te beantwoorden en voorbeelden van goede praktijken, goede instrumenten en relevante contacten te verstrekken.