10
Participatie: aanmoediging van publieke participatie en betrokkenheid voor een betere stedelijke netheid

Maatregelen

41. De bevolking raadplegen over de stedelijke netheid via enquêtes, fora, digitale platforms en hun voorstellen escaleren naar de actoren belast met de netheid en naar de Gewestelijke Raad voor stedelijke netheid.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

De burgerraadpleging ontwikkelen door middel van enquêtes, de organisatie van fora en het gebruik van digitale platforms, om de kennis van het Brusselse publiek te verbeteren en de ideeën van de burgers over netheid aan de overheidsinstanties voor te leggen. De resultaten van dit overleg meedelen aan de actoren van de Gewestelijke Raad voor Stedelijke Netheid.

Goede praktijken

De strategie clean.brussels kon putten uit de input en visies van de Brusselse bevolking via twee inspraakinitiatieven in het voorjaar van 2022:

  • Via sociale media werd een enquête verspreid om de gevoeligheid van bewoners en gebruikers voor openbare netheid te meten. Aan de online enquête namen 3.658 respondenten deel.
  • In een tweede fase konden de deelnemers aan de enquête zich aanmelden voor een discussieforum om dieper op de kwestie in te gaan.

Deze raadpleging van de burgers had een positieve impact op de kwaliteit van de inhoud van de strategie, dankzij de collectieve expertise van de burgers op het terrein en ook op de sociale samenhang rond de strategie.

42. Netheidsambassadeurs worden aangesteld in samenwerking met de gemeenten om de burgers van Brussel te sensibiliseren en te mobiliseren voor vrijwillige opruimacties.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

In samenwerking met de Brusselse gemeenten een netwerk van netheidsambassadeurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opzetten om vrijwillige acties voor afvalinzameling te ondersteunen, voornamelijk om de medeburgers te sensibiliseren.

43. Onder de impuls van Net Brussel wordt, elk jaar, een "moment" van netheid georganiseerd in het Brussels Gewest, waaraan burgers, verenigingen, bedrijven en overheidsorganisaties deelnemen, naar het voorbeeld van de Lenteschoonmaak in Wallonië.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Een "moment" van stedelijke netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren, zoals de voorjaarsschoonmaak in Wallonië, met het Agentschap Net Brussel als verbindende actor, in samenwerking met publieke en privé organisaties en verenigingen om de Brusselse bevolking te mobiliseren.

44. De melding van netheidsincidenten in de openbare ruimte vergemakkelijken dankzij digitale tools zoals de app FixMyStreet of een gratis telefoonnummer type 0800.
Project owner
Net Brussel
CIBG
Gemeenten
Beschrijving

Het gebruik van de communicatiekanalen onder de bevolking bevorderen om netheidsincidenten in de openbare ruimte te melden, bijvoorbeeld via de mobiele applicatie FixMyStreet of het gratis 0800-nummer van de netheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Goede praktijken

In dit tijdperk van digitalisering en verlangen naar een meer harmonieuze leefomgeving moet de betrokkenheid van de burger zich kunnen manifesteren via digitale toepassingen die rechtstreeks toegankelijk zijn op hun smartphone. Voor openbare netheid is FixMyStreet de bekendste toepassing. Deze app beantwoordt aan verschillende doelstellingen, namelijk burgers mobiliseren en sneller incidenten in de openbare ruimte melden, met name op het gebied van netheid. In 2021 werd 83,94% van de 75.784 incidenten gemeld via de app binnen het jaar opgelost.

Er bestaan andere communicatiekanalen, waaronder 0800 van Net Brussel en gemeentelijke diensten. De promotie van deze instrumenten is essentieel om het gebruik ervan door de Brusselse bevolking te vergroten en zo de netheid van de straten te verbeteren.

45. In de burgerdynamiek van de wijk wordt het thema van de "stedelijke netheid" besproken en in de Oproep tot projecten "Vooruit met de wijk" van Leefmilieu Brussel is het netheidsaspect aanwezig.
Project owner
Net Brussel
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

De problematiek van de stedelijke netheid integreren in de dynamiek van de wijken, bijvoorbeeld via de uitwisseling van goede praktijken, en het thema "stedelijke netheid" handhaven in de projectoproep "Vooruit met de wijk" van Leefmilieu Brussel.

Goede praktijken

Vooruit met de Wijk - thema Netheid

Met de projectoproep "Vooruit met de Wijk" van Leefmilieu Brussel wilde het Brussels Gewest het verband tussen milieu en stedelijke netheid in de verf zetten. Daarom is het thema 'stedelijke netheid' sinds 2021 toegevoegd aan deze oproep tot het indienen van projecten.

In 2021 ging er steun naar het project van het collectief "Les compagnons du Logis Floréal". Sindsdien probeert de tuinwijk Floréal de straten schoner te houden met meer vuilnisbakken, waaronder het gebruik van 5 mobiele openbare vuilnisbakken die door het collectief zijn gemaakt. Bovendien worden van tijd tot tijd schoonmaakacties met de bewoners van de wijk georganiseerd. Er is ook een speelse en creatieve dimensie aan het project toegevoegd: kinderen hebben deze vuilnisbakken in de vorm van huizen versierd, met een verwijzing naar de bijzondere architectuur van de tuinwijken.

In totaal zijn in 2021 meer dan 80 projecten ondersteund via "Vooruit met de Wijk". Vijf van deze projecten houden rechtstreeks verband met stedelijke netheid:

  • Proper Kuregem: creatie van een mascotte, sensibilisering van de wijk, plogging, schoonmaakactie, stembusasbakken
  • Les Bal'Evere: bijeenkomsten van burgers, schoonmaakactie
  • Le Logis Floréal: installatie van mobiele vuilnisbakken versierd door kinderen
  • Collecteur collectif: focus op sigarettenpeuken, organisatie van evenementen, schoonmaakactie, bewustmaking
  • La Belle Chaussée: creatie van bloemenfresco's op winkelpuien om tagging te voorkomen, schoonmaakacties, mobiel educatief atelier