3
Sluikstorten verminderen door oplossingen te promoten voor de verwijdering van grofvuil en ander specifiek afval

Maatregelen

9. Meer mobiele Recypark en PROXY CHIMIK of weggeefhoeken om iedereen, zelfs degenen zonder wagen, de mogelijkheid te geven om zijn grofvuil en chemisch afval, weg te doen.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Een breder aanbod van "mobiele Recyparken", projecten rond “weggeefhoeken” en "Proxy Chimik" voertuigen op strategische punten, in samenwerking met de gemeenten, om Brusselaars (vooral voor degenen die geen voertuig hebben)  toe te laten hun grofvuil en huishoudelijk chemisch afval in eigen wijk te deponeren. 

10. Hergebruik, herstellingen, recyclage van alle valoriseerbare voorwerpen faciliteren dankzij meer weggeefhoeken, mobiele Recypark, Repair Cafés.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Meer weggeefhoeken voorzien in combinatie met de "mobiele Recyparken" om hergebruik te bevorderen. Repair Cafés en andere soortgelijke initiatieven ondersteunen om de reparatie van voorwerpen in een circulair-economische logica te vergemakkelijken.

11. Aan de inwoners van het Brussels Gewest 10 gewestelijke Recypark bieden.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

In de komende jaren het aantal gewestelijke Recyparken uitbreiden tot 10 op het hele grondgebied en ze zo toegankelijker maken voor de Brusselse bevolking. 

Goede praktijken

Het herontwikkelingsplan (UP!) van het Agentschap voorziet in zijn strategische doelstellingen de uitbreiding van het aantal Recyparken om het hergebruik en de recyclage van ingezamelde voorwerpen en materialen te bevorderen. In deze context zal Net Brussel aan gebruikers en klanten toegankelijke Recyparken aanbieden, die idealiter gelijkmatig verdeeld zijn over het Brussels Gewest volgens de mogelijkheden van het terrein, zodat Brusselse gebruikers en burgers gemakkelijk hun afval in de buurt van hun woonplaats kunnen komen afgeven. Het Recypark-project in BUDA, gelegen aan de Vilvoordsesteenweg 202 in 1120 Brussel, is momenteel in aanbouw en zal naar verwachting in december 2023 voltooid zijn. Het Recypark-project in Anderlecht, gelegen aan de F. Demetskaai 22, is eveneens in aanbouw. De voltooiing is gepland voor eind augustus 2023. De uitbreiding van het Recypark in Oudergem is gepland voor 2023. Bovendien heeft het ANB een terrein verworven in Jette, Rosalie Uyttenhovestraat, voor de ontwikkeling van een nieuw Recypark. Het project bevindt zich in een ontwerpfase. Ook zal in de loop van 2023 een studie worden uitgevoerd om de 2 of 3 sites aan te wijzen waarmee de doelstelling van 10 Recyparken kan worden bereikt.

12. Een betere grofvuilophaling aan huis op afspraak, prioritair voor mensen zonder wagen, bejaarden, PBM, mensen die verhuizen, en het ingezamelde grofvuil valoriseren door een kwalitatieve recyclage. 
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Een betere ophaal van grofvuil aan huis op afspraak voor de Brusselse bevolking. Nagaan hoe het ingezamelde grofvuil op een kwalitatieve manier kan worden gerecycled. Dit alles met bijzondere aandacht voor bepaalde doelgroepen zoals mensen zonder wagen, bejaarden, personen met beperkte mobiliteit, mensen die verhuizen, enz.

Goede praktijken

De gemeente Sint-Gillis biedt haar inwoners de mogelijkheid om op afspraak hun grofvuil te komen ophalen. Afspraken kunnen worden gemaakt per telefoon op het gratis nummer, per e-mail, via de IrisBox en via de website van de gemeente. Burgers hebben recht op 4 ophalingen per jaar, met een maximum van 5 m3 per ophaling.

Op de dag van de ophaling kunnen de burgers hun grofvuil voor hun gevel plaatsen met een door de gemeente afgegeven ophaalbericht voor grofvuil, zodat het niet als een clandestiene afgifte wordt beschouwd. In 2021 werden 979 grote voorwerpen op deze manier verwijderd.

De gemeente bevordert recyclage bij het ophalen van grofvuil. Twee keer per week wordt een specifieke inzameling voor huishoudelijke apparaten georganiseerd. De gemeente heeft ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de kringloopwinkel in Sint-Gillis, Recupel en In Limbo om het ingezamelde grofvuil een tweede leven te geven en zo het afval om te zetten in een grondstof.