4
Zwerfvuil op de grond – o.a. voedselverpakkingen – in de openbare ruimte terugdringen

Maatregelen

13. Voldoende openbare vuilnisbakken en ander stadsmeubilair voor openbare netheid plaatsen en onderhouden, van het best aangepaste model voor het beoogde gebruik. 
Project owner
Net Brussel
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

Het onderhoud en de installatie van openbare vuilnisbakken en andere voorzieningen voor stedelijke netheid optimaliseren. De modellen definiëren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten worden aanbevolen naargelang van het gebruik van de openbare ruimte. Een eventuele gewestelijke aankoopcentrale voor potentieel geïnteresseerde gemeenten zal worden onderzocht.

14. Vanaf 2022 de haalbaarheidsvoorwaarden van de invoering in België van een statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes bestuderen, in samenwerking met het Waals Gewest en Vlaams Gewest.
Project owner
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

Vanaf 2022 de haalbaarheid onderzoeken van een statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes in België, in samenwerking met het Waalse en het Vlaamse Gewest en onder verwijzing naar de Algemene Beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die bepaalt dat "de regering het initiatief zal nemen om een statiegeldsysteem voor plastic blikjes en flesjes in te voeren". De economische, technische, sociale en milieueffecten (met inbegrip van stedelijke netheid) van een dergelijk systeem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in België moeten worden geanalyseerd.

15. Communiceren over de alternatieven voor wegwerpverpakkingen en het gebruik ervan promoten via de verdeling van drinkflessen en herbruikbare recipiënten.
Project owner
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

Een intense communicatie over alternatieven voor wegwerpverpakkingen voor levensmiddelen, om zwerfvuil te verminderen, voornamelijk door de promotie van drinkflessen of herbruikbare verpakkingen, bijvoorbeeld tijdens evenementen en wekelijkse markten.

16. De bestrijding van zwerfvul (verpakkingen, sigarettenpeuken, grofvuil, enz.) in onze vijvers, waterlopen, kanaal, riolen, enz. via infrastructuur, de vergroening van aquatische milieus, een sensibilisering zoals "hier begint de zee" en reinigingsacties.
Project owner
Haven van Brussel
Vivaqua
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

De bestrijding van zwerfvuil, namelijk voedsel- en consumptieverpakkingen, sigarettenpeuken en grofvuil, in het aquatisch milieu (vijvers, waterlopen, kanaal van Brussel, enz.), in het rioleringsnet of in de waterzuiveringsstations. Hiertoe specifieke infrastructuren opzetten en verbeteren, studies voeren om drijvend afval te beperken, aquatische milieus vergroenen (o.a. met drijvende eilanden), schoonmaakboten inzetten, doelgroepen bewust maken van het belang van de bescherming van het water, namelijk in stedelijke gebieden, vanwege de rol die het speelt bij het behoud van het milieu (cf. de campagne "Hier begint de zee").

Goede praktijken

De Damona, zoals hij wordt genoemd, is de eerste elektrische en emissievrije boot die door de Haven van Brussel is aangekocht. Deze komt bij de Castor (2006) en de Botia (2019), de twee andere reinigingsboten die al enkele jaren actief zijn in de haven.

De boot werd te water gelaten op 2 juni 2022 en versterkt de materiële middelen van de Haven van Brussel om de 80 ha water in het 14 km lange kanaal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest properder te maken.

Momenteel varen de reinigingsboten bijna elke dag uit, afhankelijk van het beschikbare personeel, tenzij de weersomstandigheden het niet toelaten. Elk jaar wordt tussen 200 en 250 m3 afval ingezameld.