9
Communicatie: de communicatietechnieken diversifiëren naargelang van het doelpubliek om de gebruikers te informeren, te overtuigen en aan te zetten hun gedrag aan te passen voor meer netheid in de openbare ruimte

Maatregelen

36. De juiste focus kiezen: dicht bij de plaatsen en tijdstippen communiceren waar zich net gedrag of onnet gedrag stel of een 360° communicatie over de nieuwe netheidsmaatregelen.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Communicatieacties implementeren dicht bij de tijd en plaats waar gunstig gedrag moet plaatsvinden, wanneer het belangrijkste doel is gedrag te veranderen en goed gedrag aan te moedigen[1]. Doorgaan met campagnes in massamedia (televisie, pers, brievenbussen, enz.) wanneer het de bedoeling is het bestaan van een maatregel aan te kondigen of eraan te herinneren. 

37. Meertalige voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes opzetten (naast Frans, Nederlands, Engels) over de netheidsregels en het afvalstoffenbeheer.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Meertalige voorlichtings- en bewustmakingscampagnes opzetten (naast Frans, Nederlands en Engels), met de mogelijkheid van taaluitbreidingen op zeer plaatselijk niveau dankzij tussenpersonen of via acties op het terrein.[1] Die campagnes zullen zowel worden aangepast aan de verschillende doelgroepen (senioren, kwetsbare personen, analfabeten, enz.), aan de communicatiemiddelen (sociale netwerken, aanwezigheid in het veld, enz.) als aan de verschillende talen, zo nodig met gebruik van symbolen en pictogrammen.

38. Op sociale media, via influencers, communiceren over goed gedrag inzake netheid, voor doelgroepen zoals jongeren en nieuwkomers.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Intensiever gebruik maken van digitale sociale media voor communicatie om de aandacht te trekken van verschillende doelgroepen (jongeren, nieuwkomers, enz.) en hen goede gewoonten bij te brengen op het gebied van afvalbeheer en stedelijke netheid, o.a. via mensen met wie zij zich identificeren en die zij respecteren, beter bekend als influencers. 

39. Onder andere aan de gemeenten, een praktische gids voorstellen van de communicatie over goed gedrag inzake netheid in de openbare ruimte, gebaseerd op gedragswetenschappen.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

De actoren van de stedelijke netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest "praktische gidsen" in gedragswetenschappen ter beschikking stellen, met name in het raam van de nieuwe projectoproep "netheid" gericht aan de Brusselse gemeenten, om hun communicatie-inspanningen te optimaliseren en de goede netheidspraktijken in de openbare ruimte sterker aan te moedigen. 

40. Communiceren, zowel intern bij de netheidsdiensten van de gemeenten en van Net Brussel als naar het grote publiek om de professionals van de netheid en hun bijdrage aan ons welzijn en de kwaliteit van onze leefomgeving te valoriseren.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

De interne en externe communicatieacties voortzetten om de netheidsberoepen te valoriseren, zowel om een positieve perceptie van het beroep te versterken bij diegenen die de leefomgeving in onze gemeenten en ons gewest onderhouden en verfraaien, als om de Brusselaars regelmatig te herinneren aan het belang van deze jobs en het respect dat dit werk verdient.