Verantwoordelijkheden van de burgers

Om gebruikers te responsabiliseren, moeten we eerst erkennen dat zij geen homogene groep vormen. Het publiek vertoont een grote diversiteit wat betreft de bezorgdheden over netheid, de financiële, culturele of materiële middelen om consumptiekeuzes te maken, de bereidheid om afval te sorteren, de mogelijkheid om allerlei soorten afval gemakkelijk en adequaat op te slaan en te verwijderen ... Laten we overhaaste vereenvoudigingen vermijden. Het is duidelijk dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende bevolkingsgroepen wonen die zeer ongelijk kunnen zijn ten opzichte van informatie over afvalsortering, de beschikbaarheid van ruimte in hun woning of gewoonweg fatsoenlijke huisvesting, de toegang tot Recypark, enz. Een betere kennis van de Brusselse bevolking en van het vermogen van de overheidsdiensten om elk van hen doeltreffend aan te spreken, is essentieel voor een efficiënt netheidsbeleid.

Documenten

Meer weten

Meer weten over de clean.brussels strategie?

Download de clean.brussels strategie (pdf)