De belangrijke maatregelen

15 maatregelen zijn belangrijk omdat ze voldoen aan een of meer van de volgende criteria: zeer grote impact, innovatief, bijzonder responsabiliserend, bevorderend voor de coördinatie tussen operationele actoren.