11
Voorlichting: concrete acties op openbare plaatsen, in scholen en verenigingen om mensen voor te lichten over stedelijke netheid en respect voor het milieu.

Maatregelen

46. Afvalvermindering, afvalsortering, afvalhergebruik en behoud van de openbare netheid worden aangeleerd in de lagere en middelbare scholen.
Project owner
Bruxelles Propreté
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

Uitbreiding van de gewestelijke strategie en het programma voor milieuonderwijs op lagere en middelbare scholen over algemeen afvalbeheer (vermindering, sortering, hergebruik en netheid).

47. Lessen trekken uit de psychologische gedragsstudie om de doeltreffendheid van de bewustmakings-, communicatie- en repressieacties, de keuze van de infrastructuur en de toe-eigening van de openbare ruimte door de gebruikers te verbeteren.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Lessen trekken uit de psychologische gedragsstudie in alle beroepen van de netheidsactoren om de doeltreffendheid van de bewustmakings-, communicatie- en repressieacties, de keuze van de infrastructuur en de toe-eigening van de openbare ruimte door de gebruikers te verbeteren.

48. De nieuwkomers in een gemeente inlichten over de regels en de goede praktijken voor afvalpreventie en afvalbeheer.
Project owner
Gemeenten
Net Brussel
Leefmilieu Brussel
Beschrijving

De integratie van goed afvalbeheer door nieuwkomers in de gemeenten vergemakkelijken via een ondersteuningsprogramma, zoals al in enkele Brusselse gemeenten is gebeurd.

49. Versterking van de acties op het terrein, met name op markten of tijdens grote evenementen, gericht op educatie en sensibilisering rond goed gedrag inzake afvalbeheer (preventie, afvalsortering, netheid). 
Project owner
Leefmilieu Brussel
Net Brussel
Beschrijving

Versterking van de acties op het terrein, met name op markten of tijdens grote evenementen, gericht op voorlichting en bewustmaking rond goede praktijken inzake afvalbeheer (preventie, afvalsortering, netheid). Er lopen al initiatieven (het Agentschap Net Brussel heeft acties op voedselmarkten georganiseerd) die in de toekomst zullen worden uitgebreid.

Goede praktijken

Het Agentschap Net Brussel houdt talrijke acties op het terrein die gericht zijn op de educatie en sensibilisering van de bevolking rond afvalsortering en respect voor de openbare netheid.

Deze sensibilisering houdt grotendeels in dat Net Brussel deelneemt aan grote evenementen die in het Brussels Gewest worden georganiseerd: sensibilisering rond het weggooien sigarettenpeuken, verdeling van zakasbakken en ondersteuning van burgerinitiatieven die opruimacties houden via het programma #WakeUpCleanUp.

Momenteel begeleidt het Agentschap Net Brussel de bevolking bij de verplichting om voedingsafval te sorteren, die op 1 mei 2023 van kracht wordt. Deze terreinacties zijn dus hoofdzakelijk gericht op de sensibilisering en begeleiding van het publiek bij deze verandering, met name via de massale verdeling van containers tijdens evenementen, op markten en in supermarkten.

Deze acties zullen in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgebreid.