Public Area Managers? Teams in actie op lokaal niveau, op een gecoördineerde manier.

Public Area Managers

De Brusselse context wordt gekenmerkt door een groot aantal actoren die betrokken zijn bij het beheer en het onderhoud van ruimten. De versnippering van de bevoegdheden en actieterreinen van elk van hen, hoe legitiem ook, bemoeilijkt het dagelijks beheer van bepaalde zones, met gevolgen

De strategie clean.brussels voorziet in de institutionalisering van een operator die meer transversaliteit en een betere coördinatie van de in een bepaald gebied actieve actoren mogelijk moet maken. Deze nieuwe bestuursmethode bevordert het ontstaan van gezamenlijk geconstrueerde oplossingen op basis van problemen op het terrein. Het proefproject PAM (Public Area Manager), dat in 2021 door het Brussels Agentschap voor Netheid werd opgestart, heeft tot doel de netheid in 4 gebieden* te verbeteren door een betere coördinatie van de actoren en een beter toezicht op de uitvoering van de acties. Deze missie omvat diagnostisch werk op het terrein, objectivering van de concrete problemen die moeten worden opgelost, verduidelijking van de verantwoordelijkheden van de actoren en van de grijze zones, organisatie van werkgroepen, opstelling van een actieplan en uitvoering van concrete acties op het terrein.

Waar staan we in februari 2023?

De opstelling van de actieplannen van de missie van de beheerder van de openbare zone loopt ten einde! Deze werden op woensdag 8/02 in aanwezigheid van minister Alain Maron voorgesteld aan de commissie Milieu van het Brussels Parlement. Elk actieplan bevat een vijftiental concrete acties om de situatie in de wijk te verbeteren op het gebied van netheid in de vier wijken die deel uitmaken van de missie: het Flageyplein, het Liedtsplein, het Zuidstation en de Kunstberg. Er zijn vier prioritaire acties geselecteerd, één voor elke wijk.

Green
  • In Flagey bestaat de actie uit het aanstellen van een verantwoordelijke voor de overkapping van de bus- en tramhaltes. Deze kampt momenteel met verschillende problemen door een gebrek aan zorg.
  • In de wijk Liedts is de actie gericht op een strategie voor de mutualisering van commerciële containers, waarvan de opslag in de openbare ruimte momenteel veel overlast veroorzaakt.
  • Op de Kunstberg bestond de actie uit het verduidelijken van de verantwoordelijkheden van elke actor op een terrein waar het beheer bijzonder complex is door het grote aantal actoren. Deze verduidelijking zal aanvullende acties mogelijk maken, zoals het schoonmaken van tags op het hele terrein.
  • In het Gare du Midi ligt de nadruk op de urinoirs, die momenteel in zorgwekkende toestand verkeren, om het beheer ervan te verbeteren in afwachting van de bouw van een nieuwe sanitaire voorziening die in het stadsvernieuwingscontract is gepland.

De volgende stappen in de missie zijn het laten valideren van de actieplannen door de gemeenten en de Brusselse regering, zodat de uitvoering en de follow-up ervan in 2023 verzekerd zijn.